Nr 1/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 1/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu _dalej: “Spółka”_ w związku z żądaniem z dnia 12 stycznia 2016 roku akcjonariusza Roberta Ciupka reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _NWZ_, które odbędzie się się 19 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 32 w Toruniu.

Makora_190216_Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki

Makora_190216_formularz_pelnomocnictwa

Makora_190216_ogloszenie_WZA

Makora_190216_projekty_uchwal

/ ESPI