Nr 5/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 5/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu _dalej: “Spółka”_ informuje o zwołaniu na dzień 17 maja 2016 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 24 w Toruniu.

makora_formularz_pelnomocnictwa_wza_za_2015

makora_ogloszenie_wza_za_2015

makora_projekty_uchwal_wza_za_2015

makora_Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_wza_za_2015

/ ESPI