Nr 8/2016 Uchwała Zarządu o przyjęciu nowej strategii Spółki