Nr 8/2016 Uchwała Zarządu o przyjęciu nowej strategii Spółki

Nr 8/2016 Uchwała Zarządu o przyjęciu nowej strategii Spółki

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki. W załączeniu treść nowej strategii, stanowiącej załącznik do w/w uchwały.

makora_strategia_2016-2020

/ ESPI