Raport Bieżący nr 10/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Powołanie osób nadzorujących

Raport Bieżący nr 10/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Powołanie osób nadzorujących

Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła SA z siedzibą w Tarnowcu (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lutego 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej:

Pana Patryka Szubert

Panią Izabelę Przybylak

Pana Cezarego Graul

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

zyciorys_ip-1

zyciorys_ps-2

zyciorys_cg-0

/ Bieżące EBI