Raport Bieżący nr 12/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za rok 2015

Raport Bieżący nr 12/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za rok 2015

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2015.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2016), termin publikacji raportu okresowego za rok 2015 wyznaczony był na dzień 03 czerwca 2016 roku. Nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2015 został ustalony na dzień 14 kwietnia 2016 r..

Przesunięcie terminu wynika z wcześniejszego otrzymania opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego od biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI