Raport Bieżący nr 14/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 14/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 maja 2016 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 24 w Toruniu.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

makora_projekty_uchwal_wza_za_2015-2

makora_formularz_pelnomocnictwa_wza_za_2015-0

makora_ogloszenie_wza_za_2015-1

makora_Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_wza_za_2015-3

/ Bieżące EBI