Raport Bieżący nr 17/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Powołanie osób nadzorujących

Raport Bieżący nr 17/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Powołanie osób nadzorujących

Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła SA z siedzibą w Tarnowcu (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej:

Pana Filipa Dopierała

Pana Grzegorza Leszczyńskiego

Pana Patryka Szubert

Pana Cezarego Graul

Pana Jakuba Klomfas

Wybór związany jest z wygaśnięciem mandatów członków rady nadzorczej trzyletniej, wspólnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, na podstawie ust. 4-7 par. 9 Statutu Spółki.

Członkom ubiegłej kadencji, Spółka dziękuje za współpracę.

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

zyciorys_rn_Jakub_Klomfas-2

zyciorys_rn_Patryk_Szubert-0

zyciorys_rn_Cezary_Graul-1

/ Bieżące EBI