Raport Bieżący nr 18/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Sprostowanie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2016 roku

Raport Bieżący nr 18/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Sprostowanie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2016 roku

Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości sprostowanie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

Makora_sprostowanie_18V2016-0

/ Bieżące EBI