Raport Bieżący nr 20/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 20/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, że dnia 17 czerwca 2016 roku otrzymał informację o obustronnym podpisaniu umowy o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy w zakresie wprowadzenia emisji akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI