Raport Bieżący nr 22/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA (22/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 22/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA (22/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, iż w dniu 5.07.2016 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Grzegorza Leszczyńskiego (datowane na 04.07.2016 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 04.07.2016 roku. Jako powód rezygnacji zostały podane przyczyny osobiste.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI