Raport Bieżący nr 23/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA (23/2016) Uzupełnienie raportu EBI 17/2016 o życiarys Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 23/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA (23/2016) Uzupełnienie raportu EBI 17/2016 o życiarys Członka Rady Nadzorczej

Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. uzupełnia raport bieżący EBI 17/2016 o życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Filipa Dopierała.

§ 3 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

zyciorys_FD-0

/ Bieżące EBI