Raport Bieżący nr 3/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport Bieżący nr 3/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu informuje, iż w 2016 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2015 rok – 03 czerwca 2016 roku,

Raport za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku,

Raport za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku,

Raport za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku,

Raport za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI