Raport Bieżący nr 5/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany z Emitentem

Raport Bieżący nr 5/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany z Emitentem

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (Emitent) informuje, iż spółka powiązana – Torus Investment Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Emitent posiada 49,5% zaakceptowała przedstawioną lokalizację na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2016 roku na realizację Małej Elektrowni Wodnej. Szacowany potencjał lokalizacji pozwoli na budowę elektrowni o mocy 450 kW. Do lokalizacji zostały przekazane informacje dotyczące własności jazu oraz gruntów okolicznych, dokumentacja rozmów z właścicielem oraz dokumentacja jazu wraz z operatem wodno-prawnym (wykonanym na danym obiekcie w innych celach). Torus Investment Sp. z o.o. oczekuje na wycenę realizacji inwestycji „pod klucz”, zgodnie z zapisami dotyczącymi, że nie może to przekroczyć kwoty 14.400.000 zł.

Informacja ta zdaniem Zarządu Emitenta jest istotna oraz dobrze rokującą dla rozwoju grupy kapitałowej, która jest tworzona przy udziale Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI