Raport Bieżący nr 7/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Uszczegółowienie raportu EBI 5/2016 oraz EBI 6/2016

Raport Bieżący nr 7/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Uszczegółowienie raportu EBI 5/2016 oraz EBI 6/2016

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (Emitent) przekazuje do wiadomości, iż informacja zawarta w raporcie EBI 5/2016 wynika z umowy, która była komunikowana raportem EBI 4/2016, a także podpisanie umowy raportowanej w raporcie EBI 6/2016 jest wynikiem działań opisanych w dwóch wcześniejszych raportach. Ciąg ten wynika z informacji przekazanych w raportach, aczkolwiek nie znalazł się w nich bezpośredni zapis tego dotyczący, co Emitent uzupełnia niniejszym raportem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI