Raport Bieżący nr 9/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku

Raport Bieżący nr 9/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku

Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

Makora_SA__19II2016-0

/ Bieżące EBI