Raport Kwartalny nr 15/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Raport okresowy za I kwartał 2016r

Raport Kwartalny nr 15/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Raport okresowy za I kwartał 2016r

Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A z siedzibą w Tarnowcu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

makora_q1_2016-0

/ Okresowe EBI