Raport Kwartalny nr 19/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Korekta Raportu Okresowego Makora S.A. za I kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 19/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Korekta Raportu Okresowego Makora S.A. za I kwartał 2016

Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A z siedzibą w Tarnowcu w związku z wykryciem błędu w prezentacji kapitałów własnych na dzień 31 marca 2016 r. publikuje korektę sprawozdania za I kwartał 2016 r.

Zgodnie z raportem EBI 11/2016 z dnia 02 marca 2016 roku sąd zarejestrował emisje akcji serii D. W raporcie okresowym za I kwartał 2016 r. opublikowanym w dniu 13 maja 2016 r. powyższe zdarzenie nie zostało zaprezentowane (kwota wynikającą z emisji akcji serii D) w kapitale rezerwowym a nie kapitale podstawowym. W związku z wykryciem powyższego błędu spółka publikuje korektę raportu za I kwartał 2016 r. z właściwa prezentacją kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

makora_q1_2016_korekta-0

/ Okresowe EBI