Raport Kwartalny nr 24/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA (24/2016) Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny nr 24/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA (24/2016) Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

makora_q2_2016-0

/ Okresowe EBI