Raport Roczny nr 13/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Raport roczny Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. za rok 2015

Raport Roczny nr 13/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Raport roczny Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. za rok 2015

Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

2_Sprawozdanie_Zarzadu_Makora_S_A_za_2015-1

3a_Sprawozdanie_finansowe_wprowadzenie._inf._dodatkowa_Makora_S_A_za_2015-2

3b_Sprawozdanie_finansowe_bilans._rzs._zzk._prp_Makora_S_A_za_2015-3

1_Raport_Roczny_Makora_S_A_za_2015-0

4_Opinia_wraz_z_raportem_Makora_S_A_za_2015-4

/ Okresowe EBI