Kategoria: ESPI

23

Sie2016
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej Spółki, (www.abcsa.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/Oferta publiczna opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii E. Przyjmowanie zapisów na ... Czytaj więcej
23 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki. W załączeniu treść nowej strategii, stanowiącej załącznik do w/w uchwały. makora_strategia_2016-2020
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła SA dnia 17 ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu _dalej: "Spółka"_ informuje o zwołaniu na dzień 17 maja 2016 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 24 w Toruniu. makora_formularz_pelnomocnictwa_wza_za_2015 makora_ogloszenie_wza_za_2015 makora_projekty_uchwal_wza_za_2015 makora_Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_wza_za_2015
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
"Zawiadomienie Przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu Luna Capital LLC z siedzibą w Delaware _dalej: Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 08 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Torus Investment Sp. Z ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła SA dnia 19 lutego 2016 roku, posiadali, ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu _dalej: "Spółka"_ w związku z żądaniem z dnia 12 stycznia 2016 roku akcjonariusza Roberta Ciupka reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin