Kategoria: Okresowe EBI

20

Sie2016
Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Więcej na: http://biznes.pap.pl i ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Więcej na: http://biznes.pap.pl i ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A z siedzibą w Tarnowcu w związku z wykryciem błędu w prezentacji kapitałów własnych na dzień 31 marca 2016 r. publikuje korektę sprawozdania za I kwartał 2016 r. Zgodnie z raportem EBI 11/2016 z dnia 02 marca 2016 roku sąd zarejestrował emisje akcji serii D. ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A z siedzibą w Tarnowcu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Więcej na: ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu, przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2015r. Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi Makora_SA_raport_za_IV_kwartal_2015-0
20 sierpnia 2016abcsa-admin