Harmonogram publikowania raportów okresowych

Raport roczny za 2015 rok – 03 czerwca 2016 roku

Raport za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku

Raport za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku

Raport za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku

Raport za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku